បំបែកសំណុំរឿង​រំលោភ​សម្លាប់ ចាប់​ជនដៃដល់​ម្នាក់​ – CEN