ទុក​ឱសានវាទ​១​ខែ ឲ្យ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍ ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាក​យីហោ​ជា​ភាសាបរទេស​ចេញ​ – CEN