ខ្លាំង​មែន​! ត្រូវ​ដែក​បុក​ធ្លុះ​ទ្រូង​ហើយ នៅ​អាច​លេង Wechat រង់ចាំ​គេ​មក​ជួយ​សង្គ្រោះ​បាន​ទៀត​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN