​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ខែ​សីហា​២០១៨ ២៥៧​លើក ស្លាប់​ចំនួន ១២២​នាក់ , មិន​ពាក់​មួកសុវត្ថិភាព ស្លាប់​៧១​នាក់​ – CEN