គ​.​ជ​.​ប ត្រូវ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ ក្រោយ​បញ្ចប់​ជា​ស្ថាពរ ការងារ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ – CEN