ប្រធានាធិបតី​ហ្វីលីពីន​រង​ការ​ជេរប្រទេច​ព្រោះតែ​«​មាត់​គ្មាន​គម្រប​» – CEN