ស្លាប់​អ្នកជិះ​ម៉ូតូ​ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​រវាងរ​ថយ​ន្ត​បុក​ម៉ូតូ​ – CEN