នារី​រូប​ស្អាត​ដ៏​កម្រ​រក ដែល​សច្ចា​មើលថែ​សង្សារ​រង​ជំងឺមហារីក​ដ៏​កាច​សាហាវ រហូតដល់​ទីបញ្ចប់ ឥឡូវនេះ​​មាន​ដឹង​សង្សារ​នាង​យ៉ាងម៉េច​ហើយ​!! – CEN