កងកម្លាំង​យោធា​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា​រងរបួស ដោយ​ក្រុម​ឧទ្ទាម​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាលី​វាយប្រហារ​ – CEN