​រុស្សី នឹង​ត្រៀមខ្លួន​ជានិច្ច ធ្វើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជួសជុល និង​ធ្វើឲ្យ​ទំនើបកម្ម​អាវុធយុទ្ធភណ្ឌ និង​គ្រឿង​បច្ចេកទេស​យោធា របស់​កង​យោធពលខេមរភូមិន្ទ​ – CEN