ខ្លួន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​មិន​ទទួល​! តែ​បែរជា​អាង​សាក់ កាំបិត បង្ក​ហិង្សា​យ៉ាង​សាហាវ មានអី ទីបំផុត ត្រូវ​ជនរងគ្រោះ​ចាក់​សម្លាប់​ក្រោម​ផ្លែកាំបិត​របស់ខ្លួន (​វីដេអូ​) – CEN