​ស្នើ​ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃវែង ត្រូវ​បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ចំពោះ​ទឹកជំនន់​កំពុង​កើនឡើង​ – CEN