ព្រោះតែ​លែង​ជឿ​លើ​ប៉ូលិស ហ្វូង​មនុស្ស​នៅ Mexico បាន​ដុត​ជនសង្ស័យ​ចាប់ជំរិត​ក្មេង ដុត​សម្លាប់​ទាំង​រស់​ – CEN