នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ជប៉ុន​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ចម្បង​សម្រាប់​ជំនួប​កំពូល​ជប៉ុន​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN