ថ្លាន់​ដ៏​ធំ ក៏​ចេះ​ពុល​ឡាន​… ចង្អោរ​ចេញ​ត្រកួត​ប្រវែង ១,៥ ម៉ែត្រ​ – CEN