ចុះ​រដ្ឋបាល​ត្រួតពិនិត្យ តាម​ផ្ទះសំណាក់ ឃាត់ខ្លួន​ក្រុម​គ្រឿងញៀន​បាន​១១​នាក់​ – CEN