ល្បែង​ដ៏​ចម្លែក​មួយ​របស់​ក្មេងៗ​សិស្សសាលា​ថៃទាំង​នេះ កំពុង​រង​ការរិះគន់ ខណៈ​មនុស្ស​ជាច្រើន​​ថា «យូរៗ​ទៅ​កាន់​តែ​នាំ​គ្នា​ឆ្កួត​អស់​ហើយ!» – CEN