កូនសិស្ស​ម្នាក់​ដេក​លក់​ក្នុង​ថ្នាក់ តែ​ពេល​ភ្ញាក់​ដឹងខ្លួន​វិញ ចាប់​កៅអី​យក​មក​ស្ពាយ​ធ្វើ​មិនដឹង ព្រោះ​ស្មានតែ​ជាកា​តាប​ (វីដេអូ) – CEN