អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ទី​រជួយ​ពលរដ្ឋ​លើ​ការងារ​បង្កបង្កើនផល ចិញ្ចឹមសត្វ និង​ការពារ​ព្រៃឈើ​ – CEN