ចង់បាន​សាលារៀន​មាន​លក្ខណៈ​ស្តង់ដា និង​មាន​គុណភាព សម្រាប់​បុត្រ​ធីតា​លោកអ្នក សូម​កុំ​ភ្លេច​ក្រឡេក​មើល​កម្មវិធី​សិក្សា​នៅ​សាលា​អាយ​ដៀ​ស៊​ស​ – CEN