ការរៀបចំ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ផ្លូវ​អាទិភាព​ទាំង​១១​ខ្សែ​ ក្នុង​ក្រុង​ហាក់​កើត​ជំងឺ​លាប់​ឡើងវិញ​ – CEN