កូនកំលោះ​ទប់ចិត្ត​ទាំង​បង្ខំ ខណៈ​កូនក្រមុំ​ខ្លួន​ត្រូវបាន «​ឃុំគ្រង​» ដោយ​មិត្តភក្តិ​ប្រុស​របស់​នាង បឺត​មាត់​ឡើង​ម៉ា​ឆ្ងាញ់ (​វីដេអូ​) – CEN