ស្រីពេស្យា​ត្រូវ​ដេញ​ចេញពី​អាមេរិក ព្រោះតែ​បម្រើ​អតិថិជន​មាន​វ័យ​១៤​ឆ្នាំ​ – CEN