ផ្ទះ​ចាស់​មួយ​ខ្នង​នេះ មើល​ពី​ខាងក្រៅ​ហាក់ដូច​គេបោះបង់​ចោល​ជា​យូរ​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​ខាង​ក្នុង​វិញ​ ​នៅ​មាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ល្អ​ណាស់​ – CEN