នគរបាល​ស្រុក​កំរៀង បំពាក់​មធ្យោបាយ​ម៉ូតូ​កង់​បី សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​អង្គភាព​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​រដ្ឋបាល​ទាំង​៦ – CEN