​ក្រុមហ៊ុន​ចិន គ្រោង​វិនិយោគ ១,២០០​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​សាងសង់​ក្រុង​វិស្សមកាល​ទេសចរណ៍ នៅក្នុង​ខេត្ត​កោះកុង​ – CEN