រន្ធត់ណាស់​! បុរស​ម្នាក់​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​បង្ក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​យ៉ាង​សាហាវ តែលទ្ធផល ​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ព្រោះតែ​…. (​វីដេអូ​) – CEN