ខ្លា សាហាវ​រួច​ពី​ទ្រុង​បង្ក​ចលាចល​នៅ​ប៉ារីស​ – CEN