ហាង​លក់​ត្រី​មួយ​នៅ Kuwait ត្រូវ​បិទទ្វារ ព្រោះ​ត្រូវ​គេ​រកឃើញ​ថា ភ្ជាប់​ភ្នែក​ជ័រ​ដើម្បី​ឲ្យ​ត្រី​… ស្រស់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN