​ប្រើ​វិធាន​ញុះញង់ នគរបាល​ខេត្ត​កំពង់ចាម ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ចំនួន​១១​នាក់​ – CEN