ល្អ​ណាស់​! ក្រោម​ហេតុផល «​ស្វ័យការពារ​ខ្លួន​» តុលាការ​សម្រេច​ដោះលែង​អ្នកជិះ​កង់​រងគ្រោះ ដែល​ចាក់​សម្លាប់​អ្នកជិះរថយន្ត​ច​រឹក​ជើងកាង​ហើយ (​វីដេអូ​) – CEN