ស្បែកជើង​កីឡា​ស្រោបមាស​ដាំ​ពេជ្រ​ធ្វើ​ពី​ស្បែក​ក្រពើ តម្លៃ​…១០.០០០​ដុល្លារ​ – CEN