​ហួសចិត្ត​! កូន​លង់ទឹក​ស្ទើរ​ស្លាប់ ខណៈ​ម្តាយ​ស្ថិតនៅ​ក្បែរ ពុំ​ចាប់​អារម្មណ៍​​សូម្បី​​កូន​​ប្រុស​​តូច​​ម្នាក់​​ទៀត​​ដង្ហោយ​​ឲ្យ​ជួយ ព្រោះ​តែរវល់ងប់ង​ល់​នឹង​ទូរស័ព្ទ – CEN