គេ​ប្រាប់​ឲ្យ​បន្ថយល្បឿន​រហូត 130kph ព្រោះ​បារម្ភ​សុវត្ថិភាព តែ​តៃកុង​នេះ​​បែរ​បដិសេធ និង​​ស្រែកថា «​បើ​ខ្លាច​ស្លាប់ ចុះ​ចេញទៅ​» លទ្ធផល​ត្រូវ​… (​វីដេអូ​) – CEN