ប្រដាប់​ដាក់​បាយ​ធ្វើ​ពី​មាស របស់​ស្តេច​១​អង្គ​ដែល​ធ្លាប់​មាន​ជាង​គេ ពិភពលោក​ត្រូវ​គេ​លួច​បាត់​ – CEN