គួរឲ្យខ្លាច​ណាស់​! ព្យុះ​កំណាច Jebi បានធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​ជប៉ុន​បន្សល់ទុក​ការស្លាប់ និង​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ដ៏​ធំធេង (​វីដេអូ​) – CEN