អាមេរិក​និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ត្រៀម​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី បន្ទាប់ពី​មានការ​កែសម្រួល – CEN