អភិបាលខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ព្រមាន​ដល់​ប្រធាន​មន្ទីរ​អង្គភាព ដែល​អវត្តមាន​៣​ដង​គ្មាន​ច្បាប់ មិន​ចូលរួម​ប្រជុំ​សំខាន់ៗ របស់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត នឹង​ធ្វើ​លិខិត​ស្នើ​ទៅ​រដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN