ថ្នាក់​ដឹកនាំ​រដ្ឋសភា និង​រាជរដ្ឋាភិបាល សច្ចាប្រណិធាន​ចូលកាន់​តំណែង នៅ​មុខ​ព្រះ​ភក្ត្រ​ព្រះមហាក្សត្រ​ – CEN