សមយុទ្ធ​រួម​ធំ​ពុំ​ធ្លាប់មាន​រវាង​រុស្ស៊ី​និង​ចិន សំដៅ​គោលដៅ​អ្វី​? – CEN