នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាប់​ជន​សង្សយ័​ជនជាតិ​ចិន​២​នាក់ ដែល​បាញ់​ជនជាតិ​ចិន​ដូចគ្នា​របួស​៤​នាក់ – CEN