​នគរបាល​ខេត្ដ​ព្រះសីហនុ ឃាត់ខ្លួន​ជន​ជាតិចិន​ចំនួន​២​នាក់ ដើរ​ចែក​ខិតប័ណ្ណ​មាន​រូប​អាសអាភាស​បង្កប់ន័យ​បម្រើសេវា​ផ្លូវភេទ – CEN