ប្រធានាធិបតី Nauru​ ទាមទារឱ្យចិនសុំទោសចំពោះទង្វើក្អេងក្អាងរបស់មន្ត្រីខ្លួន – CEN