បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប មាន​ពិន្ទុ​ចាប់ពី​២៣៧​ឡើងទៅ នឹង​ជាប់ , លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​ទុតិយភូមិ ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​៩​កញ្ញា​ – CEN