ព្រះ​រាជ​ក្រឹត្យ​ត្រាស់​បង្គាប់​តែង​តាំង​មន្រ្តី​ថ្នាក់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​អម​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី រដ្ឋ​លេខា​ធិការ អនុ​រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​៦ – CEN