គួរ​ដាក់ទោស​យ៉ាងម៉េច បើក​ល្មើស​ភ្លើង​ក្រហម បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ក្មេង​ឆ្លងផ្លូវ​ត្រឹមត្រូវ​នឹង​ភ្លើង​បៃតង យ៉ាង​សាហាវ​បែបនេះ (​វីដេអូ​) – CEN