ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​យ៉ា​ឡាយ វៀតណាម អះអាងថា បាន​រកឃើញ​ទីតាំង​ធ្លាក់​របស់​យន្តហោះ MH 370 របស់​ម៉ាឡេស៊ី​ (វីដេអូ) – CEN