ករណី​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ក្រីក្រ ប្តី​វាយ​ប្រពន្ធ​ស្លាប់ ព្រោះ​ខឹង​ប្រពន្ធ សុំ​ទៅ​ស៊ីឈ្នួល​គេ​ – CEN