ឃាត់​ជន​ជស្ស័យ​ម្នាក់ លួច​រថយន្ត​យក​មក​ប្លុង​ចោល​នៅ​ក្នុង​ទឹកដី​ស្រុក​សំរោង​ទង​ – CEN