នគរបាល​បញ្ជូន​ជន​សង្សយ័​ជនជាតិ​ចិន​២​នាក់ ទៅ​សាលាដំបូង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN